Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vysoká škola

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

B

Základné informácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená na základe zákona NR SR č.201/1997 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním UCM v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Univerzita sv. Cyrila a Metoda si kladie za cieľ byť modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytne študentovi dostatok priestoru jednak vo filozofickej a umeleckej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií.
Zobraziť viac

Učitelia

Fakulty

Internáty

Napíšte nám

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava

Tel..:  +421 33 556 51 11
Web:  ff.ucm.sk

Napíšte nám