Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Vysoká škola

Univerzita Komenského v Bratislave
Bratislava

B

Základné informácie

Učitelia

Fakulty

Internáty

Napíšte nám

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám č. 6, 810 00 Bratislava 1

Tel..:  +421 02 592 44 986
Web:  fphil.uniba.sk

Napíšte nám