Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Vysoká škola

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Bratislava

B

Základné informácie

Predchodkyňou Slovenskej technickej univerzity bola Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Táto bola zriadená na základe zákona č. 170 Sb. z. a n. z 25. júna 1937. Prvý školský rok sa jej podarilo začať až 5. decembra 1938 v náhradných priestoroch v Martine, kde sa škola urýchlene presťahovala po Mníchovskej dohode a Viedenskej arbitráži, keď južné časti Slovenska, vrátane Košíc, boli pripojené k Maďarsku. Hneď v marci 1939 bola škola zrušená a zákonom č. 188 Sl. z. z 25. júla 1939 zriadená pod novým názvom Slovenská vysoká škola technická (názov bol zmenený ešte počas pôsobenia v Martine vo februári 1939 už v Bratislave.
Zobraziť viac

Učitelia

Fakulty

Internáty

Napíšte nám

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1

Tel..:  +421 917 470 507
Web:  fchpt.stuba.sk

Napíšte nám