Podmienky používania

Každý užívateľ stránok pindex.sk nesie za svoje publikované názory plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Tieto názory musia byť relevantné a zodpovedať skutočnosti. Nemôžu obsahovať žiadne informácie, ktoré sú v rozpore so zákonom, zasahujú do práva na ochranu osobnosti podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka alebo ich možno kvalifikovať ako trestný čin ohovárania podľa Trestného zákona.

 

Každý pedagóg môže na jednotlivé hodnotenia jeho práce reagovať. Reagovať je umožnené po zaregistrovaní sa k svojmu profilu. Priradenie registrácie profesora k profilu sa vykonáva na základe mailu pedagóga prideleného Univerzitou, na ktorej pôsobí. Každá takáto registrácia bude schválená manuálne najviac do 3 pracovných dní.

 

IP adresa všetkých príspevkov je zaznamenávaná a v prípade podozrenia na porušenie zákona budú IP adresy poskytnuté príslušným orgánom.

 

Prevádzkovateľ webových stránok v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah a pravdivosť príspevkov uverejnených na stránkach pindex.sk. Napriek tomu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo bez udania dôvodu odstrániť príspevky, ktoré odporujú dobrým mravom či porušujú platné zákony SR (napr.: obsahujú vulgárne výrazy, nadávky, hanobenie rasy, národa či náboženstva, neslušné, zastrašujúce, rasistické, xenofóbne, sexuálne orientované alebo sú inak nevhodne zamerané).

 

Prevádzkovateľ stánok pindex.sk si vyhradzuje právo odstraňovať témy a príspevky reklamného charakteru alebo príspevky porušujúce základné princípy slušnej a konštruktívnej diskusie.

 

Stránky pindex.sk sú určené študentom, absolventom a pedagógom príslušných vysokých škôl Pridávanie hodnotení pedagógov si vyžaduje autorizáciu reálnym facebookovým účtom. 

 

Prevádzkovateľ stánok pindex.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah a pravdivosť informácií uverejnených na stránkach.

 

Spracovanie osobných údajov

 

Osobné údaje získané registráciou sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. Pri registrácii sa uchováva emailová adresa a meno resp. prezývka registrovaného. Používatelia, ktorí pri registrácií súhlasili so zasielaním newslettra, môžu dostávať maximálne 2 krát do mesiaca emailové správy týkajúce sa portálu pindex.sk. Zo zoznamu adresátov pre zasielanie newslettra je možné sa odhlásiť kilknutím na odkaz uvedený v každej emailovej správe prijatej z adresy newsletter(zavináč)pindex.sk.

 

Používatelia a pedagógovia ktorí sa na stránke zaregistrujú, a do svojho profilu si pridajú fotky, súhlasia s možnými rizikami neprípustných foriem spracúvania tretími osobami, ktoré fotografie môžu získať z internetového portálu.

 

Kódex Pindexáka

 

I. Medzi hodnotiacimi a diskutérmi privítame zaregistrovaných Pindexákov, ktorí sa neznížia k porušovaniu pravidiel tohto Kódexu.

 

II. Obsah príspevkov v jednotlivých hodnoteniach či diskusných príspevkov nebude podliehať mazaniu, ak sa hodnotiaci či diskutéri, ktorým na internetovom portáli Pindex umožníme vyjadriť svoj názor a debatovať s inými užívateľmi, zdržia nekultivovaných vulgarizmov, hrubých útokov a nebudú porušovať tento Kódex.

 

To znamená:

III. Autori príspevkov hodnotení či diskusií nesmú nikoho diskriminovať ani podnecovať rasovú, náboženskú, národnostnú, profesijnú neznášanlivosť či sexizmus a iné formy znevažovania druhých.

 

IV. V hodnoteniach či diskusiách neakceptujeme ponižovanie, ohováranie, vulgárnosti, oplzlosti a urážky, vyhrážky ani nabádanie k protispoločenským aktivitám, násilnostiam či nezákonnému alebo protizákonnému konaniu.

 

V. Hodnotiaci či diskutér je povinný rešpektovať súkromie iných. Nesmie preto zverejňovať nijaké osobné/identifikačné údaje (bytové či mailové adresy, telefónne čísla, čísla mobilov, fotografie a podobne).

 

VI. Nie je dovolené sa skrývať za meno a identitu niekoho iného.

 

VII. Prípustné nie je uvádzanie odkazov na internetové stránky, ktoré nesúvisia s témou diskusií a nepripúšťa sa ani reklama či propagovanie komerčných činností.

 

VIII. Prostredníctvom diskusií sa nesmú rozširovať spamy.

 

IX. Admin má právo odstrániť príspevky, ktoré nie sú v súlade s týmito ustanoveniami alebo sa odkláňajú od témy diskusie, prípadne sa snažia diskusiu znemožniť.

 

X. Ak hodnotiaci či diskutér opakovane poruší Kódex Pindexáka na vysokoškolskom portáli www.pindex.sk, Admin má právo zablokovať, prípadne zrušiť jeho účet.

 

vytvorené Tímom Pindex

Najčítanejšie z Átria

1 Komentár
Fínsko už študentov nechce učiť tradičné predmety
Fínsky školský systém je jedným z najprepracovanejších na svete. Ministerstvo školstva sa nebojí aplikovať do praxe aj veci, ktoré sa iným…
0 Komentárov
Čo to je Airbnb ? Ako funguje, odporúčania a tipy.
Pokiaľ zvykneš hľadať lacné ubytko, ktoré je aj napriek nízkej cene pekné, v centre, spolu s tipmi od lokálnych ľudí a nemáš zatiaľ žiadne…
0 Komentárov
Očakávaný plat absolventov vysokých škol
Priemerný očakávaný plat absolventov vysokých škôl uvádzaný v ich životopisoch je 935 eur mesačne v hrubom vyjadrení. Najvyššie platové…
0 Komentárov
Ako sa správne sústrediť pri učení ?
Najnovšie výskumy popredných psychológov ukazujú, že ak nám v sluchátkach hrá tá správna hudba, dokážeme sa sústrediť až 4x dlhšie a…
0 Komentárov
Univerzita Mateja Bela otvára program, ktorý je jediný svojho druhu v celej krajine!
Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB otvárajú nový študijný program Bezpečnostné štúdiá. Bude ho možné študovať…

Chceš naozaj odstrániť tento príspevok ?