Prihlásiť sa
30.11.-0001

Podmienky používania

30.11.-0001

Každý užívateľ stránok pindex.sk nesie za svoje publikované názory plnú zodpovednosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Tieto názory musia byť relevantné a zodpovedať skutočnosti. Nemôžu obsahovať žiadne informácie, ktoré sú v rozpore so zákonom, zasahujú do práva na ochranu osobnosti podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka alebo ich možno kvalifikovať ako trestný čin ohovárania podľa Trestného zákona.

 

Každý pedagóg môže na jednotlivé hodnotenia jeho práce reagovať. Reagovať je umožnené po zaregistrovaní sa k svojmu profilu. Priradenie registrácie profesora k profilu sa vykonáva na základe mailu pedagóga prideleného Univerzitou, na ktorej pôsobí. Každá takáto registrácia bude schválená manuálne najviac do 3 pracovných dní.

 

IP adresa všetkých príspevkov je zaznamenávaná a v prípade podozrenia na porušenie zákona budú IP adresy poskytnuté príslušným orgánom.

 

Prevádzkovateľ webových stránok v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah a pravdivosť príspevkov uverejnených na stránkach pindex.sk. Napriek tomu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo bez udania dôvodu odstrániť príspevky, ktoré odporujú dobrým mravom či porušujú platné zákony SR (napr.: obsahujú vulgárne výrazy, nadávky, hanobenie rasy, národa či náboženstva, neslušné, zastrašujúce, rasistické, xenofóbne, sexuálne orientované alebo sú inak nevhodne zamerané).

 

Prevádzkovateľ stánok pindex.sk si vyhradzuje právo odstraňovať témy a príspevky reklamného charakteru alebo príspevky porušujúce základné princípy slušnej a konštruktívnej diskusie.

 

Stránky pindex.sk sú určené študentom, absolventom a pedagógom príslušných vysokých škôl Pridávanie hodnotení pedagógov si vyžaduje autorizáciu reálnym facebookovým účtom. 

 

Prevádzkovateľ stánok pindex.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah a pravdivosť informácií uverejnených na stránkach.

Reklamný priestor

  • facebook súťaž
  • meškanie letu
Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.