O projekte

Pindex je slobodný vysokoškolský portál pre študentov a učiteľov, ktorý poskytuje nestranný priestor pre vzájomnú konštruktívnu komunikáciu oboch strán. Projekt vznikol na základe dlhodobej absencie tejto možnosti v našom školskom systéme a snahy o zabezpečenie postupného skvalitňovania školského systému. Právo vyjadriť svoj názor má každý človek a teda aj študent, keďže učiteľ je výrazný prostredník k dosiahnutiu vzdelania.

 

Kvalita nášho vzdelania vo veľkej miere závisí práve od učiteľa, čo si uvedomujeme a preto vyzdvihujme a chváľme tých, ktorí vedia so študentami pracovať a milujú svoje povolanie a naopak konštruktívne prostredníctvom svojho názoru poukazujme na miesta, ktoré si vyžadujú nápravu pre blaho jednak školy samotnej a v neposlednom rade aj celého školského systému na Slovensku. Každý človek na to aby napredoval, potrebuje spätnú väzbu, či je pozitívna alebo negatívna a práve preto je tu Pindex, ktorého zakladatelia chcú tomuto progresu dopomôcť v rámci svojich možností.

 

Na zamyslenie:

  • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. (Jan Amos Komenský)
  • Každý, kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom. (čínske príslovie)

Najčítanejšie z Átria

1 Komentár
Fínsko už študentov nechce učiť tradičné predmety
Fínsky školský systém je jedným z najprepracovanejších na svete. Ministerstvo školstva sa nebojí aplikovať do praxe aj veci, ktoré sa iným…
0 Komentárov
Čo to je Airbnb ? Ako funguje, odporúčania a tipy.
Pokiaľ zvykneš hľadať lacné ubytko, ktoré je aj napriek nízkej cene pekné, v centre, spolu s tipmi od lokálnych ľudí a nemáš zatiaľ žiadne…
0 Komentárov
Očakávaný plat absolventov vysokých škol
Priemerný očakávaný plat absolventov vysokých škôl uvádzaný v ich životopisoch je 935 eur mesačne v hrubom vyjadrení. Najvyššie platové…
0 Komentárov
Ako sa správne sústrediť pri učení ?
Najnovšie výskumy popredných psychológov ukazujú, že ak nám v sluchátkach hrá tá správna hudba, dokážeme sa sústrediť až 4x dlhšie a…
0 Komentárov
Univerzita Mateja Bela otvára program, ktorý je jediný svojho druhu v celej krajine!
Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB otvárajú nový študijný program Bezpečnostné štúdiá. Bude ho možné študovať…

Chceš naozaj odstrániť tento príspevok ?