O Pindexe

O Pindexe

Pindex je profesionálna sociálna sieť, určená študentom a učiteľom, ktorá poskytuje nestranný priestor pre ich vzájomnú konštruktívnu diskusiu. 

Projekt vznikol na základe dlhodobej absencie tejto možnosti v našom školstve a snahy o zabezpečenie postupného skvalitňovania vzdelávacieho systému na Slovensku. Spätná väzba a konštruktívna diskusia sú kľúčom k lepšiemu školstvu ...  

Kvalita nášich životov, vo veľkej miere závisí práve od učiteľa, ktorý je po rodičoch, druhou najdôležitejšou entitou z pohľadu výchovy a vzdelania, čo si uvedomujeme a preto vyzdvihujme a chválime tých, ktorí vedia so študentami pracovať a milujú svoje povolanie a naopak konštruktívne, prostredníctvom svojho názoru poukazujme na miesta, ktoré si vyžadujú nápravu pre blaho jednak školy samotnej a v neposlednom rade aj celého školského systému na Slovensku. 

Každý z nás, na to aby napredoval, potrebuje spätnú väzbu, či už je pozitívna alebo negatívna a práve preto vznikol Pindex, ktorého zakladatelia chcú tomuto progresu dopomôcť v rámci svojich možností.


Na zamyslenie:

  • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. (Jan Amos Komenský)
  • Každý, kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom. (čínske príslovie)

Náš tím

Juraj Švancár
Juraj Švancár

Co-Founder

Marian Kišac
Marian Kišac

Co-Founder

Marek Hlavčo
Marek Hlavčo

IT Developer

Júlia Danielová
Júlia Danielová

HR Partner