Prihlásiť sa
Ústav urbanizmu a územného plánovania ,
Ústav urbanizmu a územného plánovania ,
Katedra

Ústav urbanizmu a územného plánovania

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Fakulta architektúry

A

Učitelia A
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

Pedagogická činnosť ústavu je ťažiskovo zameraná na urbanistickú tvorbu predovšetkým na zonálnej a sídelnej úrovni, na teoretické a metodologické otázky urbanizmu s dôrazom na urbanistickú tvorbu, na problematiku urbanistickej kompozície a rekonštrukcie, na oblasť dejín urbanizmu, na metodiku a techniku spracovania územných plánov zón a obcí a na legislatívne aspekty územného plánovania a povoľovania stavieb.

 

link: http://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-urbanizmu-a-uzemneho-planovania.html?page_id=1572

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Ústav urbanizmu a územného plánovania
Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava

Tel. č. : +421 2 57276 215
Web:   fa.stuba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.