Základné informácie

Fyzika je pre technické vzdelanie jednou zo základých prírodovedných disciplín a dnes, keď fyzikálne metódy sú neoddeliteľnou súčasťou chemického výskumu, vystupuje interdisciplinárne postavenie chemickej fyziky zvlášť výrazne na tejto fakulte, ktorej poslaním je chemické a súčasne aj inžinierske vzdelávanie.   link: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-fyzikalnej-chemie-a-chemickej-fyziky/oddelenie-chemickej-fyziky.html?page_id=2764
Zobraziť viac

Učitelia