Prihlásiť sa

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra práva vznikla 1. júla 1990 rozdelením Katedry plánovania, práva a obchodnej politiky. Dôvodom vzniku samostatnej katedry bola najmä zmena ekonomického systému a evidentná potreba poskytnúť študentom extenzívnu výučbu práva, znalosť, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre prax dobrého ekonóma, ale aj každého odborníka v oblasti poľnohospodárstva.

Jednou z úloh katedry je okrem zabezpečovania výučby disciplíny Základy práva, ktorého absolvovanie je nevyhnutným predpokladom pre výučbu ďalších právnych disciplín zabezpečovaných katedrou: (Občianske právo, Obchodné právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo, Správne právo, Trestné právo, Agrárne právo) je aj posilnenie právneho vedomia študentov.

Spätosť úloh katedry a zamerania Fakulty ekonomiky a manažmentu, ktorej bola súčasťou do roku 2004, našla svoje vyjadrenie v zriadení novej študijnej špecializácie Ekonomika a právo, ktorú si študenti mohli zvoliť po prvýkrát v akademickom roku 1998/1999. Nová špecializácia prešla niekoľkými reformnými procesmi a v súčasnosti patrí k študijným špecializáciám odboru Ekonomika poľnohospodárstva pod názvom Podnikanie a právo v poľnohospodárstve.

 

link: http://www.fesrr.uniag.sk/kp

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra práva
Trieda Andreja Hlinku 2 94976 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415730
Web:   www.fesrr.uniag.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.