Prihlásiť sa
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov ,
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov ,
Katedra

Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva

C

Učitelia C
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Vznik a vývoj pracoviska

  • od roku 1946 sa datuje vznik Ústavu poľnohospodárskej technológie, ktorý bol súčasťou Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach,
  • v roku 1951 vznikla pri tej istej vysokej škole Katedra chemicko technologická,
  • v roku 1952 sa táto katedra stala súčasťou Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre,
  • v roku 1956 sa pretransformovala na Katedru poľnohospodárskej chémie a Katedru agrochémie, v rámci ktorej bolo oddelenie technológie rastlinných produktov
  • v roku 1972 bola reorganizáciou a transformáciou katedier časť technológie rastlinných produktov pričlenená k technológii živočíšnych produktov a vznikla Katedra mliekarstva a technológie poľnohospodárskych produktov,
  • v roku 1992 vznikla odčlenením oddelenia technológie rastlinných produktov samostatná Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
  • v roku 2003 sa Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov stala súčasťou Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity


link: http://fbp.uniag.sk/94/katedra-skladovania-a-spracovania-rastlinnych-produktov/

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Tr. A. Hlinku 2 949 76 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415524
Web:   www.fbp.uniag.sk/

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.