Prihlásiť sa
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín ,
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín ,
Katedra

Učitelia A
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín si pripomína 1.3. 2008 prvé významné výročie vo svojej histórii. Uplynulo päť rokov keď začala svoju činnosť ako nová katedra Fakulty biotechnológie a potravinárstva. História aj krátka súčasnosť dávajú za pravdu opodstatnenosť vzniku katedry, jej nevyhnutné miesto v systéme vzdelávania odborníkov pre potravinársky priemysel.

Vznik nových pracovísk je často spájaný s osobným zanietením až poslaním, ktoré nemožno zamieňať s osobným prospechom ani osobnými záujmami. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín vznikla ako inštitúcia pre napĺňanie stratégie bezpečnosti potravín zadefinovanej jednak v Bielej knihe o bezpečnosti potravín a Nariadení č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady. V roku 2002 sa naplnila aj úloha tohto nariadenia a vznikol Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Katedra je teda aj nositeľom týchto myšlienok a jej úlohou je ich postupné napĺňanie.

Obdobie prvých päť rokov je v živote inštitúcie veľmi zložité. Tak tomu bolo aj v prípade katedry hygieny a bezpečnosti potravín. Nebolo zabezpečené priestorové umiestnenie katedry, to sa podarilo doriešiť až po roku a pol od jej vzniku. Dnes je katedra umiestnená v samostatnom pavilóne BA lokalizovanom v areáli botanickej záhrady SPU. Personálne obsadenie katedry sa postupne zlepšovalo a dnes je už síce stabilne ale nemožno povedať, že ukončené. Vzhľadom k novým študijným programom bude potrebné personálne dobudovanie katedry osobami s aktívnym prístupom k rozvoju katedry, výskumu a vzdelávania. Materiálne vybavenie katedry sa zlepšilo najmä v ostatnom období. Má to súvis predovšetkým s prílevom finančných prostriedkov z grantových úloh. Rozvojové projekty podané katedrou sa však doteraz nepodarilo zrealizovať.


link: http://fbp.uniag.sk/92/katedra-hygieny-a-bezpecnosti-potravin/

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Tr. A. Hlinku 2 949 76 Nitra

Tel. č. : +421 37 6415524
Web:   www.fbp.uniag.sk/

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.