Prihlásiť sa
Katedra manažmentu výroby a logistiky ,
Katedra manažmentu výroby a logistiky ,
Katedra

Katedra manažmentu výroby a logistiky

Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu


Učitelia 0
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra manažmentu výroby a logistiky vznikla 1. 2. 1995 reorganizáciou Katedry manažmentu, jej schválením v Akademickom senáte Fakulty podnikového manažmentu. Vznik našej katedry bol odpoveďou na potrebu profilovať blok predmetov zaoberajúcich sa podstatou tvorby hodnoty v podnikovom systéme, na výrobu. 

K základnému predmetu katedry,  Manažmentu výroby  sme od tej doby vybudovali deväť naväzujúcich moderných predmetov zameraných na problematiku: logistického   a technologického riešenia transformačného procesu podniku, systémového riadenia kvality,  riadenia inovácií vo výrobnom systéme, vnútropodnikového riadenia výroby a v neposlednom rade na environmentálne aspekty výroby a špecifiká výroby v agropotravinárskom sektore.  

 

link: http://fpm.euba.sk/index.php/katedry/katedra-mana%C5%BEmentu-v%C3%BDroby-a-logistiky/profil-katedry

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra manažmentu výroby a logistiky
Dolnozemská cesta, 851 04 Petržalka

Tel. č. : +42126729 5536
Web:   fpm.euba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.