Katedra sociológie a sociálnej psychológie
Katedra sociológie a sociálnej psychológie
Katedra

Katedra sociológie a sociálnej psychológie
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove  •  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

0

Základné informácie

charakteristika:   link: http://www.fvpvs.sk/node/16

Učitelia