Prihlásiť sa
Katedra matematiky ,
Katedra matematiky ,
Katedra

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra matematiky sa zameriava na výučbu, výskum a aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii, najmä v oblasti finančnej a poistnej matematiky a ekonomickej analýzy. Je gestorom študijného programu v druhom stupni štúdia Aktuárstvo a v spolupráci s Katedrou štatistiky študijného programu v treťom stupni štúdia Kvantitatívne metódy v ekonómii, v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii.
Katedra matematiky zabezpečuje výučbu celouniverzitných predmetov Matematika, Vybrané kapitoly z matematiky vo všetkých formách štúdia a ďalších 21 predmetov, ktoré sú buď povinnými, povinne voliteľnými alebo voliteľnými predmetmi na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

link: http://www.fhi.sk/sk/katedry/km/profil-katedry

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra matematiky
Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava-Petržalka-Petržalka

Tel. č. : +42126729 5736
Web:   fhi.euba.sk/

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.