Prihlásiť sa
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja ,
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja ,
Katedra

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta

C

Učitelia C
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Pedagogicky je katedra profilovaná na výučbu teoretických a praktických problémov v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja a v rámci nich najmä na otázky regionálnej ekonomiky a politiky, environmentálnu politiku, územnú verejnú správu, územný marketing a manažment a ekonomickú geografiu.

Vedecko-výskumná činnosť katedry je koncipovaná tak, aby prispievala k rozvoju vedy v oblasti regionálnej ekonomiky a politiky a je tiež zameraná na riešenie praktických problémov inštitúcií štátnej správy a samosprávy. Katedra gestoruje študijný odbor Verejná správa a regionálny rozvoj v I., II. a III. stupni štúdia.

Katedra iniciovala založenie “ Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku“, ktorá je členom medzinárodnej organizácie The European Regional Science Association a diskusných ”Regionalistických klubov” (organizované raz mesačne). Katedra organizuje v spolupráci s Wirtschaftsuniversität Wien pravidelné workshopy študentov a doktorandov. Jednou z významných aktivít katedry je spolupráca so sesterskými katedrami partnerských univerzít. Cieľom tejto spolupráce je zabezpečiť kompatibilitu vo výučbe s poprednými ekonomickými fakultami v Európe, rozvíja medzinárodnú kooperáciu vo vede a výskume, vymieňa si osoby, skúsenosti a informácie, realizuje študijné pobyty, stráže učiteľov, študentov atď.

Katedra spolupracuje aj s inštitúciami, asociáciami a združeniami. Cieľom tejto spolupráce je riešenie nielen teoretických ale aj praktických problémov v oblasti regionálneho rozvoja.

 

link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-verejnej-spravy-a-regionalneho-rozvoja

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
Dolnozemská cesta 3736/1C, 851 04 Petržalka

Tel. č. : +42126729 1221
Web:   nhf.euba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.