Katedra maďarského jazyka a literatúry
Katedra maďarského jazyka a literatúry
Katedra

Katedra maďarského jazyka a literatúry
Univerzita J. Selyeho v Komárne  •  Pedagogická fakulta

0

Základné informácie

charakteristika:   link: http://www.selyeuni.sk/pf/sk/truktura-fakulty/katedry/maarsky-jazyk-a-literatura.html

Učitelia