Filozofická fakulta

Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave Gondova 2,P.O.BOX 32 814 99 Bratislava

B

Základné informácie

Adresa:  Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Gondova 2,P.O.BOX 32 814 99 BratislavaTel.: +421 2 593 39 111 web: fphil.uniba.sk
Zobraziť viac

Učitelia

Napíšte nám

Filozofická fakulta
Gondova 2,P.O.BOX 32 814 99 Bratislava

Tel..:   +421 2 593 39 111
Web:  

Napíšte nám