Stavebná fakulta

Stavebná fakulta
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Radlinského 11, 813 68 Bratislava

B

Základné informácie

História Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa začala písať v roku 1937 po zriadení Vysokej školy technickej dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Prvé vyučovanie na tejto vysokej škole sa začalo v Martine 5. decembra 1938 na troch oddeleniach: na oddelení inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného, na oddelení inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho a na oddelení zememeračského inžinierstva. Tieto oddelenia dali základ Stavebnej fakulte STU, jej katedrám i odborom, ktoré sú aj v súčasnosti akreditované ako študijné odbory.Stavebná fakulta za 88 rokov svojej existencie vychovala 7 680 bakalárov, 32 530 inžinierov a viac ako 1 390 kandidátov vied a doktorov filozofie. Medzi jej absolventmi je celý rad odborníkov, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie slovenského stavebníctva. Dôkazom toho sú aj početné stavby, ktoré dodnes slúžia svojmu účelu a budia obdiv svojím konštrukčným a estetickým riešením.Súčasná Stavebná fakulta so svojimi 20-timi katedrami, Ústavom súdneho znalectva, Centrálnymi laboratóriami, Univerzitným vedeckým parkom STU Bratislava na SvF, Centrom informačných technológií a Knižnicou a informačným centrom tvorí najväčšie vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku.Na fakulte pracuje 442 zamestnancov, z ktorých je 39 profesorov, 70 docentov, 127 odborných asistentov a asistentov, 50 vedeckých pracovníkov a 159 ostatných zamestnancov.Fakulta má v súčasnosti 2 616 študentov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia a 194 študentov na doktorandskom stupni štúdia.PROMO VIDEO
Zobraziť viac

Učitelia

Napíšte nám

Stavebná fakulta
Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Tel..:  +421 2 5292 3006
Web:  

Napíšte nám