Prírodovedecká fakulta

85%
B
Sleduje ju: 0 užívateľov

charakteristika:

Prírodovedecká fakulta je významnou vedeckou inštitúciou. Dosiahnuté výsledky vo všetkých prírodovedeckých odboroch: biológia, fyzika, chémia, informatika a matematika, ktoré sa študujú buď samostatne alebo v učiteľských aprobáciách, bohatá publikačná aktivita, medzinárodné kontakty a spolupráca s praxou umocňujú jej významné postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo svete. Prioritnou úlohou fakulty vo vedeckovýskumnej činnosti je podpora grantovej úspešnosti, posilnenie interdisciplinárneho a multidisciplinárneho charakteru vedy a výskumu a rozšírenie medzinárodnej spolupráce, predovšetkým zaspojením sa do európskych vedeckých a vedeckotechnických projektov. Využitím multidisciplinarity našej fakulty a univerzity dochádza k postupnej integrácii existujúcich smerov výskumu .

 

kontakt/adresa:

Prírodovedecká fakulta

Šrobárova 2

041 54 Košice

 

link: http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Prislúchajúci učitelia (201)

Najčítanejšie z Átria

0 Komentárov
Novorekonštruované manželské internáty - OTVORENÉ
Vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra - Mlyny UK dnes slávnostne otvorili novorekonštruované manželské internáty. Rekonštrukcia, ktorá prebiehala…
0 Komentárov
Pamätník Jozefa Murgaša bol odhalený pred budovou Rektorátu STU
Pamätník slovenskému vynálezcovi, priekopníkovi bezdrôtovej telekomunikácie Jozefovi Murgašovi, odhalili v pondelok 27. apríla 2015 pred budovou…
0 Komentárov
Perla na Dunaji
I keď nadpis zvádza k domnienke, že reč bude o meste Bratislava zo známej detskej básne od Eleny Čepčekovej, nie je tomu celkom tak. Skutočnou…
0 Komentárov
Komora učiteľov: Ficov návrh obmedzuje možnosť vyjadriť sa k smerovaniu školy
Zámer predsedu vlády Roberta Fica dať zriaďovateľom škôl cez pozmeňovací návrh k zákonu o štátnej správe v školstve právo veta pri voľbe…
0 Komentárov
SPU: Do univerzitného vivária pribudli žaby, jašterice i užovky
Osem žiab – pralesničiek zlatých a pralesničiek farbiarskych a pojednom chovnom páre jašteríc tangerských a užoviek mexických dala viváriu…

Chceš naozaj odstrániť tento príspevok ?