Prírodovedecká fakulta

85%
B
Sleduje ju: 0 užívateľov

charakteristika:

Prírodovedecká fakulta je významnou vedeckou inštitúciou. Dosiahnuté výsledky vo všetkých prírodovedeckých odboroch: biológia, fyzika, chémia, informatika a matematika, ktoré sa študujú buď samostatne alebo v učiteľských aprobáciách, bohatá publikačná aktivita, medzinárodné kontakty a spolupráca s praxou umocňujú jej významné postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo svete. Prioritnou úlohou fakulty vo vedeckovýskumnej činnosti je podpora grantovej úspešnosti, posilnenie interdisciplinárneho a multidisciplinárneho charakteru vedy a výskumu a rozšírenie medzinárodnej spolupráce, predovšetkým zaspojením sa do európskych vedeckých a vedeckotechnických projektov. Využitím multidisciplinarity našej fakulty a univerzity dochádza k postupnej integrácii existujúcich smerov výskumu .

 

kontakt/adresa:

Prírodovedecká fakulta

Šrobárova 2

041 54 Košice

 

link: http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Prislúchajúci učitelia (201)

Najčítanejšie z Átria

0 Komentárov
Najhoršie výsledky z krajín V4
0 Komentárov
Vo Fínsku chystajú radikálnu reformu
V škandinávskej krajine, ktorá má jeden z najlepších vzdelávacích systémov na svete, by sa žiaci nemali učiť predmety, ale témy, napríklad…
0 Komentárov
Ako si vybrať tú správnu školu
Zdá sa Vám, že sa nezorientujete vo svete rozmanitých ponúk vysokýchškôl a že si nevyberiete? Je predsa toľko zaujímavých odborov, univerzít…
0 Komentárov
Súkromné výšky na Slovensku?
Vláda rozhodla, že na Slovensku nepribudnú dve nové súkromné vysoké školy. Zároveň nemecká súkromná výška v Bratislave pravdepodobne do…
0 Komentárov
Len vysokoškolský titul nám prácu nezaručí
Absolvent s odbornou praxou má približne o 10 percent lepšiu šancu nájsť si prácu ako absolvent bez nej. Len vysokoškolský titul prácu nezaručí,…

Chceš naozaj odstrániť tento príspevok ?