Prírodovedecká fakulta

85%
B
Sleduje ju: 0 užívateľov

charakteristika:

Prírodovedecká fakulta je významnou vedeckou inštitúciou. Dosiahnuté výsledky vo všetkých prírodovedeckých odboroch: biológia, fyzika, chémia, informatika a matematika, ktoré sa študujú buď samostatne alebo v učiteľských aprobáciách, bohatá publikačná aktivita, medzinárodné kontakty a spolupráca s praxou umocňujú jej významné postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo svete. Prioritnou úlohou fakulty vo vedeckovýskumnej činnosti je podpora grantovej úspešnosti, posilnenie interdisciplinárneho a multidisciplinárneho charakteru vedy a výskumu a rozšírenie medzinárodnej spolupráce, predovšetkým zaspojením sa do európskych vedeckých a vedeckotechnických projektov. Využitím multidisciplinarity našej fakulty a univerzity dochádza k postupnej integrácii existujúcich smerov výskumu .

 

kontakt/adresa:

Prírodovedecká fakulta

Šrobárova 2

041 54 Košice

 

link: http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Prislúchajúci učitelia (201)

Najčítanejšie z Átria

0 Komentárov
Balet SND otvoril dvere mladým talentom z VŠMU
Dve vrcholné inštitúcie zameriavajúce sa na tvorbu profesionálnych tanečných predstavení a výchovu mladých a talentovaných tanečníkov začínajú…
0 Komentárov
Prvý internát Trnavskej univerzity oficiálne otvorili
Slávnostnú pásku na novom Študentskom domove Petra Pázmáňa prestrihol v Trnave v stredu 1. apríla predseda Národnej rady Slovenskej republiky…
0 Komentárov
Poprad chce spolupracovať so študentmi STU
Mesto Poprad a Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave nadviazali spoluprácu, vďaka ktorej budú študenti spracovávať návrhy na vzhľad…
0 Komentárov
10 rád ako zvládnuť skúškové
Pomaly sa nám letný semester blíži ku koncu a práve táto skutočnosť naznačuje príchod tak „obľúbeného“ skúškového. V našom článku…
2 Komentáre
RAZ VIDIEŤ...
Čaute študáci! Aby sme sa nevenovali iba školským záležitostiam, rozhodla som sa, že budem prispievať istou dávkou kultúry, ktorá k školstvu neodmysliteľne…

Chceš naozaj odstrániť tento príspevok ?