Univerzita Mateja Bela otvára program, ktorý je jediný svojho druhu v celej krajine!

2016-06-11 05:23:29 | autor : Admin

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB otvárajú nový študijný program Bezpečnostné štúdiá. Bude ho možné študovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia po ukončení, ktorého absolvent získa titul Mgr.

Jediný svojho druhu
„Študijný program Bezpečnostné štúdiá je jediný svojho druhu na Slovensku a ponúka ho iba spomínaná Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB,“ uviedla Zuzana Ševčíková, referent marketingovej komunikácie UMB.

Ponúka ho Katedra bezpečnostných štúdií. Tá bola založená na FPVMVUMB v roku 2007. Na základe pedagogických a výskumných zámerov katedry ide o unikátne pracovisko v rámci SR, pretože bezpečnostná problematika sa tu vyučuje a skúma v širšom kontexte ako vojenská a nevojenská bezpečnosť, ale aj ako možná samostatná bezpečnostná veda s výrazným multidisciplinárnym charakterom.

Základom obsahu študijného programu Bezpečnostné štúdia je poskytnúť študentom poznatky o bezpečnostných teóriách a koncepciách. Hlavný dôraz bude položený na objasňovanie bezpečnosti súčasného sveta, teoreticko-metodologických východísk, skúmania a štúdia nových teórií a prístupov k bezpečnosti, bezpečnostnej politiky NATO, EÚ a SR. Zároveň je ambíciou katedry využiť spoluprácu s kolegami z praxe, najmä z Ministerstva obrany, NBÚ, Kancelárie prezidenta SR, Ozbrojených síl SR, ale i kapacity Centra krízového riadenia (CEKR) a simulačného centra
zriadeného na fakulte na získanie praktických zručností v oblasti riadenia a modelovania bezpečnostných hrozieb.

Dokedy sa treba prihlásiť?
Profil absolventa bezpečnostných štúdií preto predpokladá jeho schopnosť využívať teoretické poznatky ale aj praktické zručnosti v rámci slovenských aj zahraničných akademických inštitúcií a v organizáciách zaoberajúcich sa bezpečnosťou na miestnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni.

O štúdium programu Bezpečnostné štúdia sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho štúdia. Prihlášky môžu podať do 15. júna 2016. Otvára sa v dennej aj externej forme. Tento študijný program je možné študovať aj v anglickom jazyku. Viac informácií nájdu záujemcovia na stránke fakulty.


Komentáre (0)

Najčítanejšie z Átria

1 Komentár
Fínsko už študentov nechce učiť tradičné predmety
Fínsky školský systém je jedným z najprepracovanejších na svete. Ministerstvo školstva sa nebojí aplikovať do praxe aj veci, ktoré sa iným…
0 Komentárov
Čo to je Airbnb ? Ako funguje, odporúčania a tipy.
Pokiaľ zvykneš hľadať lacné ubytko, ktoré je aj napriek nízkej cene pekné, v centre, spolu s tipmi od lokálnych ľudí a nemáš zatiaľ žiadne…
0 Komentárov
Očakávaný plat absolventov vysokých škol
Priemerný očakávaný plat absolventov vysokých škôl uvádzaný v ich životopisoch je 935 eur mesačne v hrubom vyjadrení. Najvyššie platové…
0 Komentárov
Ako sa správne sústrediť pri učení ?
Najnovšie výskumy popredných psychológov ukazujú, že ak nám v sluchátkach hrá tá správna hudba, dokážeme sa sústrediť až 4x dlhšie a…
0 Komentárov
Univerzita Mateja Bela otvára program, ktorý je jediný svojho druhu v celej krajine!
Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB otvárajú nový študijný program Bezpečnostné štúdiá. Bude ho možné študovať…

Chceš naozaj odstrániť tento príspevok ?