Prihlásiť sa

O nás

Pindex je profesionálna sociálna sieť, určená študentom a učiteľom, ktorá poskytuje nestranný priestor pre ich vzájomnú konštruktívnu diskusiu. 

Projekt vznikol na základe dlhodobej absencie tejto možnosti v našom školstve a snahy o zabezpečenie postupného skvalitňovania vzdelávacieho systému na Slovensku. Spätná väzba a konštruktívna diskusia sú kľúčom k lepšiemu školstvu ...  

Kvalita nášich životov, vo veľkej miere závisí práve od učiteľa, ktorý je po rodičoch, druhou najdôležitejšou entitou z pohľadu výchovy a vzdelania, čo si uvedomujeme a preto vyzdvihujme a chválime tých, ktorí vedia so študentami pracovať a milujú svoje povolanie a naopak konštruktívne, prostredníctvom svojho názoru poukazujme na miesta, ktoré si vyžadujú nápravu pre blaho jednak školy samotnej a v neposlednom rade aj celého školského systému na Slovensku. 

Každý z nás, na to aby napredoval, potrebuje spätnú väzbu, či už je pozitívna alebo negatívna a práve preto vznikol Pindex, ktorého zakladatelia chcú tomuto progresu dopomôcť v rámci svojich možností.


Na zamyslenie:

  • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. (Jan Amos Komenský)
  • Každý, kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom. (čínske príslovie)

Náš Tím

Juraj
Juraj Švancár

Spoluzakladateľ

Marian
Marian Kišac

Spoluzakladateľ

Marek
Marek Hlavčo

Programátor

Reklamný priestor

  • Pindex: Hodnotenia učiteľov a internátov
Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.